top of page

Warehousing

In een warehouse vinden er diverse activiteiten plaats zoals o.a. inslag, handling, opslag, orderpicking en gereed klaar zetten.

Wanneer er om verbetering van het warehouse wordt gevraagd zullen we eerst kijken naar het huidige proces.

Dit zal eerst in kaart gebracht moeten worden en daarom zal er eerst een inventarisatie fase plaatsvinden door o.a.:

 • Interviews met kernpersonen te houden

 • Data analyse [pieken in het seizoen]

Vervolgstappen:

 • Gezamenlijk opstellen van een Programma van Eisen [met wel/niet automatiseren, groeiscenario's etc.]

 • Concept engineering [vergelijk van meerdere concepten]

  • Weging​

  • ROI bepaling [budget]

 • Detail engineering

  • ROI bepaling [nauwkeurig]

 • Inkoop specificatie​

 • Begeleiding in realisatie en oplevering

Specialisaties in o.a:

 • Optimalisatie in orderpickprocessen

 • Inzet van 'goederen naar de man'systemen

 • Inzet van onbemande trucks [AGVs]

 • Inzet van mechanisatie [o.a. robotisering]

 

Wanneer we kijken naar de opslag mogelijkheden kijken we eerst naar de eisen qua opslag van het product zoals bijvoorbeeld de afmeting, overbloezing, temperatuur, ADR.-eisen, maar ook HACCP ten behoeve van BRC voedselveiligheid wanneer dit van toepassing is. Verder zal het groeiperspectief ook worden meegenomen.

bottom of page