top of page

Zijderlaan

Voor eindklant Suiker Unie realiseert Zijderlaan een volautomatisch magazijn. In dit nieuwe DC is gekozen voor een kranen / multidiep opslag. Er is nu ruimte voor 17.000 pallets in opslag. Zijderlaan verzorgd transport, warehousing en logistieke dienstverlening. Het project is afgerond in 2016.

Kenmerken: 

  • Automatisch transport tussen productie en hoogbouw magazijn

  • Zonder tussenkomst van een operator klaarzetten van 7 vrachten (ritten), die m.b.v. een electropallettruck door de chauffeur zelf kunnen worden geladen.

  • Opslag d.m.v. zuurstofverlaging beveiligd tegen brand

Werkzaamheden:

  • Opzetten van een masterplan [plan ontwikkeling]. De vraag was in eerste instantie om te kijken naar uitbreiding op locatie Steenbergen. Alleen is deze locatie niet vlakbij de productie van Suiker Unie. Na verschillende opties te hebben bekeken is er uiteindelijk gekozen voor een nieuw DC aan de productie locatie Puttershoek.

  • Conceptbepaling en verdere detaillering plan

  • Inkoop specificatie en realisatie begeleiding

bottom of page