top of page

Plan ontwikkeling

De wens/gedachte van een klant uitwerken tot een goed concept is onze zorg. Van idee via inventarisatie, vastleggen van een PvE [programma van eisen] naar een 'gekozen' concept. Daar is Dual Logistics heel bedreven in. Dit proces zal altijd in samenspraak zijn met de klant, alle stappen die worden genomen gaan in overleg zodat alle partijen achter het gekozen model staan.

In een team waar zowel de logistiek consultant als ook de architect in het proces meedraait, komt men tot de meest optimale oplossing voor de gehele nieuwbouw of uitbreiding op de betreffende locatie. 

Als de locatie en/of kavel bekend is en de inventarisatie geheel of gedeeltelijk is gedaan, worden er vlekkenplannen gemaakt, waarin elke 'vlek' een activiteit inhoudt. 

Er worden meerdere van dit soort plannen opgezet met de aanrijroutes van de vrachtwagens en personenauto's daarin opgenomen. 

Ook mogelijk gebruik van LZV wordt hierin meegenomen. In het definitief gekozen concept wordt dit zelfs gesimuleerd om er zo zeker van te zijn dat het mogelijk is.

Voor een optimaal plan zal er gebruikt worden gemaakt van een SLP [systematische lay-out planning]. Dit is een schema waarin de relaties tussen bepaalde activiteiten kunnen worden vergeleken.

 

In het plan zullen alle facetten worden bekeken, zoals opstelplaatsen vrachtwagens, aantal pallets klaarzetten expeditie, uitbreidbaarheid en al dan niet gefaseerd inzetten van mechanisatie en automatisering.

De verschillende concepten zullen gezamenlijk met de klant worden gewogen op o.a.:

 • investering versus operationele kosten

 • Efficiënte logistiek- en productieproces

 • Flexibiliteit en uitbreidbaarheid

 

Het gekozen concept zal verder worden uitgewerkt in de detailengineering.

 

Totale fasering:  

1. Plan ontwikkeling

 • Inventarisatie​

 • Programma van Eisen

 • Concept ontwikkeling inclusief ROI [return on investment] berekening

2. Detail engineering

 • Uitwerking concept

 • ROI [nauwkeurig]

3. Inkoopspecificatie​

4. Begeleiding in realisatie

 • Engineeringsreview

 • FAT [factory acceptance test]

 • SAT [site acceptance test] inclusief ramp up. 

bottom of page