top of page

Van Oers United - Dinteloord

Van Oers United is een internationaal opererende leverancier en producent van jaarrond verse groenten. Ze is al decennialang actief op de Europese markt en daarbuiten. De intensieve samenwerking met eigen- en collega teeltbedrijven staat bij Van Oers United garant voor de kortst mogelijke keten, hetgeen resulteert in optimale versheid.

Wij zijn benaderd om een masterplan voor samenvoeging van 3 locaties naar 1 nieuwe groene situatie te creëren.

Dit zou dan gefaseerd moeten plaatsvinden.

De plannen zijn sterk gewijzigd nadat er samenwerking van Van Oers United met Agrial is aangegaan.

In de lay-out zijn onder andere ondergebracht: 

  • Automatisch opslagsysteem (inclusief zonering)

  • Centraal palletiseersysteem

  • Volautomoatisch aan- en afvoer van kratten van en naar de verpakkingslijn en de wasstraat.

Werkzaamheden:

  1. Opzetten van masterplan. Fasering voor samenvoeging van 3 locaties naar 1 locatie.

  2. Conceptbepaling met vergelijking investeringkosten, operationele kosten en terugverdientijd.

Afbeelding bewerkt.jpg
bottom of page